Kent Schützer är medlem i SFR, Sveriges Företagsmäklares Riksförbund och har genomgått deras auktorisationsprogram och 2015-12-15 erhållit Auktorisation som Företagsmäklare.

Kategorier | Aktuellt