Fastighetsyp
Stad
Storlek
Fastighetsbenämning Saknas
Karta Saknas

Tillfälle att förvärva Handels- Hantverksfastighet med bra läge. Fd ICA Butik Norelund Säffle
Byggnadens skick bedöms som gott. Lokalerna håller en bra standard och bedöms vara flexibla i sin utformning och kan enkelt anpassas efter olika ändamål och verksamheter. Stor friköpt tom med möjlighet till kund- personalparkering och /eller utbyggnad av fastigheten.

För ytterligare information om objektet kontakta Auktoriserad företagsmäklare Kent Schützer, kent.schutzer@sffab.se 0703-311171,

Registrerad fastighetsmäklare Kenneth Bengtsson kenneth.bengtsson@sffab.se 0708-220235

bild1 img_1007 img_1010 img_1018