Från 1 Oktober finns vi på Pihlgrensgatan 7 tillsammans stärker vi vår position som regionens ledande företagsmäklare. Genom SFF  får vi på kontoret tillgång till registrerad Fastighetsmäklare Kenneth Bengtsson och ett rikstäckande nät med över 30 kontor över hela landet samt samarbetspartner i Norge Danmark och Finland. Provexa har även blivit medlem i Sveriges Företagsmäklares Riksförbund som utbildar och auktoriserar Sveriges företagsmäklare. För mer information besök gärna SFF hemsida www.sffab.se  på  www.foretagsmaklarforbundet.se

 

Kategorier | Aktuellt