Genom vårt stora kontaktnät och register på företag och butikskedjor som söker lokaler kan vi nästan alltid finna en lämplig hyresgäst när ni har lediga lokaler eller om ni själva söker lokaler för er verksamhet.

I vårt grundpaket annonserar vi samtliga våra objekt på alla de ledande nätsidorna och jobbar ständigt med sökordsoptimering genom detta når våra annonser omedelbart ut till tusentals företag som söker investeringsobjekt och eller lokaler för sin verksamhet. Vill man ha en utökad annonsering så arbetar vi tillsammans fram en handlingsplan för just era lokaler eller ert företag. Detta kan t.ex vara exponering mot Norska marknaden där det finns många investerare som är intresserad av Värmland med omnejd.

Kent Schützer har i mer än 30 år arbetat inom Larm-Säkerhet, IT- Telecom samt fastighetsbranschen och har drivit egna företaget Telemontage och Pida AB i mer än 25 år så många av er har jag redan träffat på i olika sammanhang.

Förutom våra traditionella tjänster med Företagsöverlåtelser samt Lokalförmedling kommer vi att kunna erbjuda en utökad tjänsteportfölj. Då Kent som Behörig Ingenjör på Brand och Inbrottslarm har mycket bred erfarenhet hur man på ett kostnadseffektivt sätt skyddar sina fastigheter och sin verksamhet kommer vi nu att kunna erbjuda våra kunder följande tjänster:

  • Företagsöverlåtelser samt Lokalförmedling
  • Behovsanalyser med inriktning på säkerhetsanalyser
  • Rambeskrivningar och säkerhetspolicy
  • Offertförfrågan samt utvärdering av anbud och offerter
  • Förhandla med kravställare tex försäkringsbolag och räddningstjänst
  • Upprätta ert systematiska brandskyddsarbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor
  • Projektering samt projektledning

Vände er med förtroende till Provexa Företagsmäklarna AB Kent Schützer